ΠΙΣΩ

ΕΡΜΗΣ Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ

Μυζήθρα

Παραδοσιακό τυρί με ξεχωριστή υφάλμυρη γεύση.
Ιδανικό τριμμένο σε μακαρόνια.

Διαθέσιμες συσκευασίες:
Λιανική: VACUUM 2 kgr