ΠΙΣΩ

ΕΡΜΗΣ Ο ΠΟΙΜΕΝΑΣ

Φέτα Δοχείο Π.Ο.Π.

     

Διαθέσιμες συσκευασίες:
Λιανική: 15 kgr, 6 kgr, 2 kgr, VACUUM 400 gr, VACUUM 200 gr
Χονδρική: Mερίδοποιημένη 100 gr σε 2 Kgr, 4 kgr & 6 Kgr.
Σε Κύβους 4 kgr & 6Kgr.