ΠΙΣΩ

Marathon

ΜΥΖΗΘΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Παραδοσιακό τυρί με ξεχωριστή υφάλμυρη γεύση. Ιδανικό τριμμένο σε μακαρόνια.

Διαθέσιμες συσκευασίες:
Λιανική: VACUUM 2 kgr