ΠΙΣΩ

Marathon

ΦΕΤΑ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ

ΦΕΤΑ με Παραδοσιακή Παραγωγή και
Προστατευόμενη Ονομασίας Προέλευσης.
Ωριμάζει σε ξύλινα βαρέλια.

      

Διαθέσιμες συσκευασίες:
Λιανική: VACUUM 500 gr, VACUUM 250 gr
Χονδρική: ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ ≈ 65 kgr, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ ≈ 35 kgr, VACUUM ≈ 4 kgr, VACUUM ≈ 1 kgr